Integrante

Alias

Profesor Coordinador
1

Juan Opazo C.

2

Paola Herrera

3

Paola Novoa A.

Profesor de Cátedra
1

Pablo Cigliuti