Integrante

Alias

Profesor Auxiliar
1

Álvaro Brunel A.

2

Paola Bordon T.

Profesor de Cátedra
1

Andrea Repetto L.

Ayudante
1

Francisco Henríquez P.