U-Cursos

Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas

Cursos

Nombre Profesor Coordinador, Profesor de Cátedra, Profesor Primer Semestre
1

Introducción a la Física

FI10B-1

2

Mecánica

FI21A-1

3

Mecánica

FI21A-2

4

Mecánica

FI21A-3

5

Mecánica

FI21A-4

6

Sistemas Dinámicos

FI21B-1

7

Sistemas Dinámicos

FI21B-2

8

Física Estadística

FI22A-1

9

Física Estadística

FI22A-2

10

Laboratorio de Física I

FI25A-1

11

Laboratorio de Física I

FI25A-2

12

Laboratorio de Física I

FI25A-3

13

Laboratorio de Física I

FI25A-4

14

Laboratorio de Física I

FI25A-5

15

Laboratorio de Física I

FI25A-6

16

Laboratorio de Física I

FI25A-7

17

Laboratorio de Física I

FI25A-8

18

Laboratorio de Física I

FI25A-9

19

Laboratorio de Física I

FI25A-10

20

Laboratorio de Física I

FI25A-11

21

Laboratorio de Física I

FI25A-12

22

Laboratorio de Física I

FI25A-13

23

Laboratorio de Física I

FI25A-14

24

Laboratorio de Física I

FI25A-15

25

Laboratorio de Física I

FI25A-16

26

Laboratorio de Física I

FI25A-17

27

Laboratorio de Física I

FI25A-18

28

Laboratorio de Física I

FI25A-19

29

Laboratorio de Física I

FI25A-20

30

Laboratorio de Física I

FI25A-21

31

Laboratorio de Física I

FI25A-22

32

Laboratorio de Física I

FI25A-23

33

Métodos Matemáticos de la Física

FI30A-1

34

Mecánica Clásica

FI31A-1

35

Electromagnetismo

FI33A-1

36

Electromagnetismo

FI33A-2

37

Electromagnetismo

FI33A-3

38

Electromagnetismo

FI33A-4

39

Física Contemporánea

FI34A-1

40

Física Contemporánea

FI34A-2

41

Física Contemporánea

FI34A-3

42

Laboratorio de Física II

FI35A-1

43

Laboratorio de Física II

FI35A-2

44

Laboratorio de Física II

FI35A-3

45

Laboratorio de Física II

FI35A-4

46

Laboratorio de Física II

FI35A-5

47

Laboratorio de Física II

FI35A-6

48

Laboratorio de Física II

FI35A-7

49

Laboratorio de Física II

FI35A-8

50

Laboratorio de Física II

FI35A-9

51

Laboratorio de Física II

FI35A-10

52

Laboratorio de Física II

FI35A-11

53

Laboratorio de Física II

FI35A-12

54

Laboratorio de Física II

FI35A-13

55

Laboratorio de Física II

FI35A-14

56

Laboratorio de Física II

FI35A-15

57

Laboratorio de Física II

FI35A-16

58

Introducción a la Astrofísica

FI40E-1

59

Introducción a la Biofísica

FI40F-1

60

Mecánica Cuántica I

FI41A-1

61

Electrodinámica

FI43A-1

62

Laboratorio de Física IV

FI45A-1

63

Proyecto de Investigación Experimental

FI46B-1

64

Coloquios en Física Contemporánea VII

FI76G-1

65

Mecánica Estadística II

FI720-1

66

Teoría Cuántica de Campos

FI723-1

67

Relatividad General I

FI724-1

68

Teoría Cuántica de Sólidos

FI741-1

69

Trabajo de Tesis I

FI797-1

70

Trabajo de Tesis II

FI798-1

71

Trabajo de Tesis III

FI898-1