U-Cursos

Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas

Cursos

Nombre Profesor Coordinador, Profesor de Cátedra, Profesor Primer Semestre
1

Mecánica

FI21A-1

2

Mecánica

FI21A-2

3

Sistemas Dinámicos

FI21B-1

4

Sistemas Dinámicos

FI21B-2

5

Sistemas Dinámicos

FI21B-3

6

Física Estadística

FI22A-1

7

Física Estadística

FI22A-2

8

Física Estadística

FI22A-3

9

Física Estadística

FI22A-4

10

Laboratorio de Física I

FI25A-1

11

Laboratorio de Física I

FI25A-2

12

Laboratorio de Física I

FI25A-3

13

Laboratorio de Física I

FI25A-4

14

Laboratorio de Física I

FI25A-5

15

Laboratorio de Física I

FI25A-6

16

Métodos Matemáticos de la Física

FI30A-1

17

Mecánica del Continuo y Ondas

FI31B-1

18

Introducción a la Física Moderna

FI32A-1

19

Electromagnetismo

FI33A-1

20

Electromagnetismo

FI33A-3

21

Electromagnetismo

FI33A-4

22

Física Contemporánea

FI34A-1

23

Física Contemporánea

FI34A-2

24

Física Contemporánea

FI34A-3

25

Laboratorio de Física II

FI35A-1

26

Laboratorio de Física II

FI35A-3

27

Laboratorio de Física II

FI35A-4

28

Laboratorio de Física II

FI35A-7

29

Laboratorio de Física II

FI35A-8

30

Laboratorio de Física II

FI35A-9

31

Laboratorio de Física II

FI35A-10

32

Laboratorio de Física III

FI35B-1

33

Introducción a la Física del Sólido

FI40A-1

34

Introducción a la Astrofísica

FI40E-1

35

Mecánica Cuántica II

FI41B-1

36

Mecánica Estadística I

FI44A-1

37

Laboratorio de Física V

FI45B-1

38

Métodos Computacionales en Física

FI46A-1

39

Coloquios en Física Contemporánea III

FI76C-1

40

Coloquios en Física Contemporánea IV

FI76D-1

41

Coloquios en Física Contemporánea V

FI76E-1

42

Relatividad General II

FI730-1

43

Tópicos Actuales en Física Clásica

FI790-1