Integrante

Alias

Profesor Coordinador
1

Fabiola Wust Zibetti

2

Tatiana Rein V.

Ayudante
1

Lucio López I.

Profesor de Cátedra
1

Miryam Saade H.

2

Rodrigo Contreras A.