U-Cursos

Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas

Cursos

Nombre Profesor Coordinador, Profesor de Cátedra, Profesor Primer Semestre
1

Introducción a la Física Newtoniana

FI1001-1

2

Sistemas Newtonianos

FI1002-1

3

Sistemas Newtonianos

FI1002-2

4

Sistemas Newtonianos

FI1002-3

5

Sistemas Newtonianos

FI1002-4

6

Sistemas Newtonianos

FI1002-5

7

Sistemas Newtonianos

FI1002-6

8

Mecánica

FI2001-1

9

Mecánica

FI2001-2

10

Mecánica

FI2001-3

11

Electromagnetismo

FI2002-1

12

Electromagnetismo

FI2002-2

13

Electromagnetismo

FI2002-3

14

Electromagnetismo

FI2002-4

15

Electromagnetismo

FI2002-5

16

Métodos Experimentales

FI2003-1

17

Métodos Experimentales

FI2003-2

18

Métodos Experimentales

FI2003-3

19

Métodos Experimentales

FI2003-4

20

Métodos Experimentales

FI2003-5

21

Métodos Experimentales

FI2003-6

22

Métodos Experimentales

FI2003-7

23

Termodinámica

FI2004-1

24

Termodinámica

FI2004-2

25

Termodinámica

FI2004-3

26

Mecánica Clásica

FI3101-1

27

Física Moderna

FI3102-1

28

Métodos Numéricos para la Ciencia e Ingeniería

FI3104-1

29

Física Experimental II

FI3105-1

30

Física Experimental II

FI4003-1

31

Introducción a la Física del Sólido

FI40A-1

32

Introducción a la Física Nuclear

FI40C-1

33

Introducción a la Física de Partículas

FI40D-1

34

Mecánica Cuántica II

FI41B-1

35

Mecánica Estadística I

FI44A-1

36

Proyecto de Investigación Experimental

FI46B-1

37

Coloquios en Física Contemporánea II

FI76B-1

38

Coloquios en Física Contemporánea V

FI76E-1

39

Seminario

FI704-1

40

Tópicos de Física Aplicada

FI780-1

41

Trabajo de Tesis I

FI797-1

42

Trabajo de Tesis II

FI798-1

43

Trabajo de Tesis I

FI896-1

44

Trabajo de Tesis II

FI897-1

45

Trabajo de Tesis III

FI898-1

46

Trabajo de Tesis IV

FI899-1