U-Cursos

Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas

Cursos

Nombre Profesor Coordinador, Profesor de Cátedra, Profesor Primer Semestre
1

Sistemas Dinámicos

FI21B-1

2

Física Estadística

FI22A-1

3

Laboratorio de Física I

FI25A-1

4

Electromagnetismo

FI33A-1

5

Física Contemporánea

FI34A-1

6

Laboratorio de Física II

FI35A-1